‘म छिट्टै स्व’र्गमा जाँ’दैछु, मेरो नामको स’म्पत्ति ठू’लो भेनालाई दिनू’ भ’न्दै ….. दे ‘ह त्या’ ग

शङ्खरापुर नगरपालिकाको पटापमा एक बाल कले नोट लेखेर दे हत्या ग गरेका छन् । गोथे तामाङका छोरा १५ वर्षीय सुनबहादुरले एउटा कागजको पानामा ‘म छिट्टै स्वर्ग मा जाँदैछु, मेरो नामको सम्पत्ति सबै ठूलो भे नालाई दिनू, आमा बुवाले पनि दा इलाई मात्र पैसा दिन्छन्’ भन्दै सु सा इड नो ट लेखेर दे ह त्याग गरेको […]

Continue Reading