नालीको फो’होरमा बे’वारि’से शि’शुको श’व भे’टियो’

समाचार
सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

उदयपुर / उदयपुरको क टारीमा नवजात शि’शुको श व बे वा’रिसे अव’स्था’मा फे’ला परेको छ । क’टारी न’गरपालिका- ४ स्थित ब सपार्क न जि’कैको नाली मा भ र्खरै ज न्मिए’को ब च्चाको श व फेला प रेको हो । ना लीको फो होरको बी चमा भे’टिएको उ क्त ब च्चाको श वबारे इलाका प्रहरी कार्यालय क’टारीले छा’नविन गरिर’हेको डि’एसपी हेम’न्त भ’ण्डारीले ब’ताए । श वको प्र हरीले मु चुल्का तयार गरी पो ष्टमा’र्टमका ला गि क टारी अस्प’तालमा रा’खेको उनले जान का री दि’एका छन् । अ वैध रु’पमा ब’च्च ज’न्मि एपछि फा’लेको हु’नस’क्ने प्रह’रीको अनुमान छ । ब’च्चाको आ’माको पनि खो’जी ग’रिरहेको प्र’हरीले जना’एको छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****


सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *