कञ्चनपुरमा अ श्लिल भि डियो लि क

सूचना प्रविधि
सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

महेन्द्रनगर– महेन्द्रनगरमा एउटा अ श्लिल भिडि यो लि क भएको छ। भि डियो लि क भएप छि यु वतीका प रिवाकरा स दस्य प्रहरीमा पु गेका छन्। भि डियोमा कि शोरी नग्न भएर अ श्लिल गतिबिधि गरिरहेकी देखि न्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्च नपुरले भिडियो क सरी लि क भ यो भन्ने बा रेमा अनुस न्धान सुरु गरेको ज नाएको छ। ठा डो उ जुरीको आ धारमा अनुस न्धान भईर हेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय क ञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक अमरवहादुर च न्दले बताए।

प्रहरीका अनु सार महेन्द्र नगरकी ती किशो री अ हिले बि देशमा रहेका युव कसंग प्रे ममा थि इन। ती कि शोरी र युवकका बीचमा फोन तथा भि डियोमा अश्लि ल कुरा कारी हुने र न ग्न भि डियो आ दानप्र दान हुने गरेको स्रो तले बतायो। सो ही क्र ममा अश्लि ल भि डियो लि क भए को हु नस क्ने अनु मान गरि एको छ। उक्त भि डियो धेरै ले मोवा इलमा से भ गरेका छन्।


सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *