मा’न्छे मा:रेका १६० जना कै,दीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दि’इन् आ,ममा,फी”

समाचार
सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

काठमाडौं-  केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा रहेका २५ जना कै,दीब,न्दी शनिबार छुटे, राष्ट्रपतिद्वारा आम मा फी पाएर। यीमध्ये ८ जना ज्यान मा,रेको (कर्तव्य ज्या,न) र ४ जना सवारी ज्या न(सवारीले ज्या,न लिएका)का कैदी छन्।स्रोतका अनुसार आम मा फी पाएका यी कर्तव्य ज्या,नका कैदीमध्ये चार ज नालाई जिल्ला अदालत ज,न्म कै,द (तत्कालिन मुलुकी ऐनअनुसार २० वर्ष कै!द) को स,जाय सुनाएको थियो।

पछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको कै,द स,जाय ज,न्मकै,दबाट घटाएर कम गरेको थियो। फौ जदा री कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४) तथा फौजदारी कसूर (कै,द कट्टा) नियमावली, २०७६ अनुसार ज,न्मकै,द सजाय भएका कै,दीलाई आम मा फी दिन मिल्दैन। ५० प्रतिशत कै,द सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएका र नेगेटिभ कसु रबा हेकका कसुरका कै,दीलाई संविधान दिवश र गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारको सि फारिसमा राष्ट्रपतिले आम मा फी दिने चलन छ।

यसपटकको संविधान दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार २ सय ७६ पुरुष र १३ महिला कै,दीसहित २ सय ८९ कै,दीलाई आम मा,फी दिएकी छिन्। यसमा कर्तव्य ज्यानका ७३ कै,दी छन्। यसैगरि सवारी ज्या,नका ८७ कै,दी छन्। ज्या,न मा,र्ने उद्योगका ४९, चोरीका ३०, डाकाका १६, सरकारी दस्तखतका ६, हात ह,तियार तथा खरखजनाका ६, कुटपिट तथा अङ्ग,भङ्गका ५, ठगीका ४ र अन्य विभिन्न कसुरका १३ जना कै,दीलाई आम माफी दिइएको छ।

यी हुन् आम मा फी नहुने क,सुर
फौजदारी कसूर (कै,द क,ट्टा) निय मावली, २०७६ अनुसार राज्य विरुद्धका कसूरमा सजाय पाएको, यु,द्ध अ,पराध सम्बन्धी क,सुरमा सजाय पाएको, विध्वंसात्मक क,सुरमा सजाय पाएको, बालबालिकाविरुद्धको यौन शो,षण र यौन हिंसा सम्बन्धि कसुरमा स,जाय पाएको, बहुविवाहको क,सुरमा स,जाय पाएको, कै,दबाट भागेभगाएको क,सूरमा स,जाय पाएको, अदालतको फैसला बमोजिमको द,ण्ड, ज,रिवा,ना र बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रहेकोलाई आम मा,फी नहुने व्यवस्था छ।

यसैगरी फौ,जदारी क,सुर (स,जाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) एेन २०७४  अनुसार ज,न्म कै,दको स,जाय पाएको, ज,बरज,स्ती क,रणी सम्बन्धी कसूरमा स,जाय पाएको, भ्र,ष्टा,चार सम्बन्धी कसूरमा स,जाय पाएको, मानव बे,चबि,खन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, अ,पहर,ण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी क,सूरमा स,जाय पाएको ।

, ला,गू औ,षधको ओसारपसार तथा”कारोबार सम्बन्धी क,सूरमा स,जाय पाएको, सङ्गठित अ,पराध सम्बन्धी क,सूरमा स,जाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी क,सूरमा स,जाय पाएको,  या,तना वा क्रु,र, निर्मम, अमानवीय वा अ,पमा,नजनक व्यवहार सम्बन्धी क,सूरमा स,जाय पाएको र मानवता वि,रुद्धको अ,परा,ध सम्बन्धी क,सूरमा स,जाय पाएकोलाई पनि कै,द स,जाय मि,नाहा गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।


सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *